O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Zápis a usnesení ZO č. 5/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.8.2009

Program:

 1. Návrh na schválení výběrového řízení na dodavatele technologie pro kontaktní místo CzechPOINT.

Zdeněk Vraný,  místostarosta

Zápis a usnesení ZO č. 4/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.7.2009

Program:

 1. Návrh na schválení Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrdy pro školní rok 2008/2009.
 2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2.
 3. Projednání žádosti šipkového týmu „Hospůdky na Vinici“ o finanční příspěvek na sezónu 2009/2010.
 4. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 3/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.5.2009

Program:

 1. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.
 2. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2008.
 3. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1.
 4. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku č. 1054/1.
 5. Projednání žádosti Diakonie ČCE – středisko Čáslav o finanční dar.
 6. Návrh na úpravu mzdy pro účetní obce.
 7. Návrh na schválení faktury firmy CONFIN Partner s.r.o.

Petr Pospíšil,  starosta

Webhosting je vypnutý
OFF

Webhosting je vypnutý

Tento webhosting je vypnutý. Pro více detailů zkontrolujte vaši e-mailovou schránku či kontaktujte zákaznickou podporu.

Další informace a návody hledejte ve znalostní bázi WEDOS.