O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Oznámení o vystavení návrhu ÚP

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oznamuje konání veřejného projednání o návrhu územního plánu Obce Vinaře, které se uskuteční

dne 14. 9. 2010   v  9:00 hodin

kancelář Městského úřadu Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, II. patro, dveře č. 14

 

Vyvěšeno: 18. 7. 2010          Sejmuto: 14. 9. 2010

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 5/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.6.2010

Program:

  1. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Krajským úřadem.
  2. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.
  3. Projednání žádostí o prodej částí lesního pozemku č.parc. 77/1.
  4. Projednání návrhu na místo „Technického dozoru stavby“ pro výstavbu II. etapy kanalizačního řadu v obci Vinaře.
  5. Návrh na určení počtu členů zastupitelstva obce pro následující komunální volby v říjnu 2010.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Program zasedání ZO č. 5 / 2010

Program zasedání zastupitelstva obce Vinaře,
které se koná dne 16. 6. 2010 od 19 hodin v místnosti obecního úřadu.

Program:

1.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Krajským úřadem.
2.Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.  

Petr Pospíšil – starosta

Vyvěšeno: 9. 06. 2010          Sejmuto:   17. 06. 2010

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Povodně v roce 2010

Letošní povodeň je podle dostupných informací velice rychlá. Ráno v devět hodin byla hladina Doubravy ve výšce 95 cm, v půl druhé odpoledne pak dosáhla hladina řeky 240 centimetrů.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Kanalizace 2010

Odkanalizování obce Vinaře – Vinice – II. etapa.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 4/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.4.2010

Program:

  1. Návrh na schválení “Smlouvy o dílo” s firmou Polabská stavební, s.r.o.,  na akci Dostavba kanalizačního řadu v obci Vinaře – etapa II.
  2. Návrh na  zrušení poplatku za komunální odpad.
  3. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Program zasedání ZO č. 4 / 2010

Program zasedání zastupitelstva obce Vinaře,
které se koná dne 21. 4. 2010 od 19 hodin v místnosti obecního úřadu.

Program:

1.Návrh na schválení „Smlouvy o dílo“ s firmou Polabská stavební, s.r.o., Oseček 87 na akci “Dostavba kanalizačního řadu v obci Vinaře – etapa II”.
2.Návrh na zrušení poplatku za komunální odpad.  

Petr Pospíšil – starosta

Vyvěšeno: 14. 04. 2010

Sejmuto:    22. 04. 2010

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print