O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Zápis a usnesení ZO č. 8/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 23.12.2009

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4.
 2. Návrh na schválení rozpočtu obce v roce 2010.
 3. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
 4. Projednání kontroly místních poplatků do roku 2009 včetně.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 7/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.11.2009

Program:

 1. Návrh na projednání cenové nabídky firmy Alkon s.r.o. Čáslav, na zhotovení zabezpečovací signalizace.
 2. Návrh na schválení  odměn pro některé členy ZO.
 3. Projednání žádosti o finanční dar Městské nemocnici Čáslav.
 4. Návrh na schválení  dodatku č. 4 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO.
 5. Návrh na vyřazení majetku obce z evidence.
 6. Návrh na odstoupení od “Smlouvy o dílo” č. 03/2004/032 s firmou G-MONT s.r.o.
 7. Návrh na podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 6/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.10.2009

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3.
 2. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 5/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.8.2009

Program:

 1. Návrh na schválení výběrového řízení na dodavatele technologie pro kontaktní místo CzechPOINT.

Zdeněk Vraný,  místostarosta

Zápis a usnesení ZO č. 4/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.7.2009

Program:

 1. Návrh na schválení Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrdy pro školní rok 2008/2009.
 2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 2.
 3. Projednání žádosti šipkového týmu „Hospůdky na Vinici“ o finanční příspěvek na sezónu 2009/2010.
 4. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta