O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Lékaři

MUDr. Josef Volenec – praktický lékař – Vrdy

Jasmínová 239
285 71 Vrdy
327 397 289
josefvolenec@gmail.com
Ordinační hodiny
Pondělí 07:00 13:00
Úterý 12:00 18:00
Středa 07:00 13:00
Čtvrtek 07:00 13:00
Pátek 07:00 13:00

MUDr. Dobromila Lebedová – dětská lékařka – Vrdy

Dětské zdravotní středisko
Chrudimská 251
285 71 Vrdy
327 397 269
603 245 341
Ordinační hodiny
Pondělí ordinace pro nemocné VRDY ordinace pro nemocné a poradna ŽEHUŠICE návštěvy ordinace čáslav (16:30 – 17:30)
Úterý ordinace pro nemocné VRDY ordinace pro pozvané a poradna VRDY návštěvy
Středa pro pozvané pro pozvané návštěvy
Čtvrtek ordinace pro nemocné VRDY ordinace pro pozvané VRDY návštěvy
Pátek ordinace pro nemocné VRDY ordinace pro pozvané VRDY návštěvy

Lékárny

Nádvorníková Jana PharmDr. – lékárna Vrdy – Dolní Bučice

Dolní Bučice 134
285 71 VRDY
327 397 283
Provozní hodiny
Pondělí 07:30-12:00 13:00-17:00
Úterý 07:30-12:00 13:00-17:00
Středa 07:30-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 07:30-12:00 13:00-17:00
Pátek 07:30-12:00 13:00-17:00
Sobota 07:30-11:00

Elektronická podatelna obecního úřadu Vinaře

Elektronická podatelna obecního úřadu Vinaře

Znak Vinaře

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu ve Vinařích.

Adresa pro osobní a poštovní pijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Vinaře
Vinaře 44
286 01 Čáslav

úřední hodiny: středa od 18:00 hod.

Datové zprávy jsou přijímány na nosičích: disketa, CD, DVD, USB disk.

Běžné datové zprávy:

Elektronická adresa: ou@vinare.cz
Tato elektronická adresa je určena pro příjem běžných datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu. Doručení těchto zpráv oú potvrzuje jen na vyžádání odesílatele.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, doc, rtf, xls, pdf, jpg a v dalších běžně používaných formátech.

Datové zprávy s elektronickým podpisem:

Elektronická adresa: epodatelna@vinare.cz
Tato elektronická adresa je určena pro příjem datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím Městského úřadu v čáslavi. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

Příklady zasílání datových zpráv:

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti upravuje právní předpis,

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Stížnosti, oznámení a podněty, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Zima v roce 2005 – 2006

Rozpočtové provizorium 2006

Podle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo navrhováno a schváleno následující rozpočtové provizorium, podle něhož bude Obec Vinaře hospodařit v lednu až březnu roku 2006.

Rozpočtové provizorium schváleno ZO dne 7,.12.2005 – č.j. 6/2005

Návrh na schválení upraveného rozpočtu, který byl projednán a schválen všemi hlasy přítomných členů ZO. V souvislosti s projednáváním rozpočtu byli zastupitelé seznámeni se zápisem kontrolního výboru OÚ Vinaře ze dne 7.12.2005. ZO s obsahem předloženého zápisu souhlasí.

Zdeněk Vraný, starosta

celý článek …

Přílohy:

Rozpočet na rok 2005

Příjmy: 1 465 000,- Kč
Výdaje: 1 465 000,- Kč

Rozpočet schválen ZO dne 8.12.2004 – č.j. 7 / 2004

Vyhotovil:  Josef Brom
Starosta obce:  Zdeněk Vraný

Vyvěšeno: 22.11.2004          Sejmuto: 7.12.2004

Přílohy:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Vinaře na základě ustanovení §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., v platném znění (obecní nařízení) a na základě ustanovení §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění „O pohřebnictví“ (dále jen zákon) se na svém zasedání konaném dne 25.2.2004 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává „Řád veřejného pohřebiště“ provozovaného obcí Vinaře (dále jen vyhláška).

celý článek …

Povodně v roce 2003

Rozsah povodní nemá v naší historii takřka obdobu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Vinaře, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Vinaře vydává dne 28.11.2001 podle ustanovení § 17 odst.2 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanoveními  § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

celý článek …

Webhosting je vypnutý
OFF

Webhosting je vypnutý

Tento webhosting je vypnutý. Pro více detailů zkontrolujte vaši e-mailovou schránku či kontaktujte zákaznickou podporu.

Další informace a návody hledejte ve znalostní bázi WEDOS.