Majitelé uvedených čp. mají požádáno o vydání územního souhlasu k napojení svého domu na kanalizaci.

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno: 5.4.2011                                                             Svěšeno : 5.5.2011