U S N E S E N Í
Okresní soud v Kutné Hoře rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí povinnému (povinné):
Tomáš Staněk, Vinice 47, 286 01, Čáslav

Dražba se koná na místě samém: Vinice 47 dne 3. ledna 2012 v 9.30 hodin.

Vyvěšeno: 12.12.2011                                                             Svěšeno : 3.1.2012