Znak Vinaře

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu ve Vinařích.

Adresa pro osobní a poštovní pijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Vinaře
Vinaře 44
286 01 Čáslav

úřední hodiny: středa od 18:00 hod.

Datové zprávy jsou přijímány na nosičích: disketa, CD, DVD, USB disk.

Běžné datové zprávy:

Elektronická adresa: ou@vinare.cz
Tato elektronická adresa je určena pro příjem běžných datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu. Doručení těchto zpráv oú potvrzuje jen na vyžádání odesílatele.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, doc, rtf, xls, pdf, jpg a v dalších běžně používaných formátech.

Datové zprávy s elektronickým podpisem:

Elektronická adresa: epodatelna@vinare.cz
Tato elektronická adresa je určena pro příjem datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím Městského úřadu v čáslavi. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.

Příklady zasílání datových zpráv:

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti upravuje právní předpis,

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Stížnosti, oznámení a podněty, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page