Informace týkající se změn v podání přiznání daně z nemovitosti platných od 1.1.2011

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno:  27. 12. 2010                                            Sejmuto: 1.6.2011