Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno  sděluje, že dne 31.8.2010 vyšla vyhláška č.254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí.

Vyvěšeno:  15. 09. 2010          Sejmuto:  03. 10. 2010