Někteří občané obce Vinaře obdrželi – v rámci přípravy smlouvy o připojení na splaškovou kanalizaci – od Vodohospodářské společnosti Benešov spol. s.r.o. dopis, v němž je na nich, kromě žádosti o vyplnění a podpis smlouvy, požadován výpis  z katastru nemovitostí a list vlastníka.

Po jednání s VHS Benešov dne 24.10.2011 sdělujeme občanům, že není třeba úřední výpis či list vlastníka pořízený na Katastrálním úřadu. Plně postačí neoficielní snímek dotčeného místa pořízený vlastním tiskem  z katastru nemovitostí umístěného na veřejném internetu, opatřený vlastnoručním podpisem a datem. Společně s vyplněnými smlouvami je třeba takový snímek zaslat na adresu VHS Benešov.

Za zastupitelstvo obce Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 27.10.2011                                         Svěšeno:

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone