Zastupitelstvo obce na svém pracovním jednání dne 24. 8. 2011 projednalo žádost pana Josefa Brázdy (Vinice č.p. 47) o odvoz dřeva z lesa ve Vinařích.

Zastupitelstvo přijalo k žádosti pana J. Brázdy jednomyslně kladné stanovisko z důvodu, že daný lesní porost byl pokácen ještě před přijetím usnesení č. 11/2010-6 o veškerém zastavení těžby dřeva na obecních pozemcích.

Za zastupitelstvo obce
Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 31.8.2011                                                             Svěšeno: 16.9.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone