Návrh rozpočtu je navržen vyrovnaný.

  • Příjmy 3.342.000,- Kč
  • Výdaje 3.342.000,- Kč

Návrh bude po dobu 15-ti dnů zveřejněn na úřední desce.
Během této doby je možné na obecní úřad podávat připomínky.

Přílohy: