Majitelé uvedených čp. mají požádáno o vydání územního souhlasu k napojení svého domu na kanalizaci.

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno:8.6.2011                                                             Svěšeno :8.72011