Osvědčení o úspoře emisí k nahlédnutí ZDE

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, Obec Vinaře ve  spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:

  • Emise CO2 ekv. 6,710 tun
  • Úspora energie: 161 231 MJ