Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Vinice (celá obec).

  • dne 8. března 2011
  • od 8:00 do 15:00 hodin

Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím !

  • Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.