Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 2.2.2011 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno: 26. 1. 2011          Sejmuto:  2.2. 2011