o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Vyvěšeno:  10. 05. 2010          Sejmuto:  30. 05. 2010