Celá platná vyhláška 1/2012 je v plném rozsahu uveřejněna na internetových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

Občan s trvalým pobytem v obci = 400,- Kč
Majitel rekreačního objektu = 600,- Kč

Lhůta splatnosti je 31. 5. 2013, platit lze již od ledna.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas, navýší obecní úřad poplatek na dvojnásobek.


Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za komunální odpad za předcházející období!
Informace o výši případného dluhu získají zdarma na obecním úřadě nebo na ou@vinare.cz