Poplatky je možné hradit každou středu na Obecním úřadě ve Vinařích od 18:00 do 19:00 hodin.
Sazba poplatku:  Dospělí = 500,- Kč.
Úleva (viz. vyhláška 2/2015):
– Dítě do 18 let věku k 1.1.2016 = 0,- Kč.
– Osoba s potvrzením = 250,- Kč.
Splatnost poplatku: do 30.6.2017
Neuhrazení poplatku: OU zvýší poplatek na trojnásobek (viz.vyhláška)

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

 • svoz odpadu každý sudý týden v pátek – celkem 26 za rok
Svoz biologického odpadu od 14.4.2017 (pátek) do 24.11.2017 (pátek). Tento svoz bude probíhat vždy v lichý týden stejně jako svoz komunálního odpadu.

V obcích jsou k dispozici kontejnery na separovaný odpad:poplatky-odpad

 • na Vinici
  • 1 kontejner na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 2 kontejnery na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na papír –  odvoz 1x za 4 týdny v úterý (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (na objednávku)
 • jeden kontejner u místního hřbitova slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
 • ve Viniřích
  • 2 kontejnery na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 6 kontejnerů na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 2 kontejnery na papír –  odvoz 1x za 4 týdny v úterý (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (na objednávku)

Jsme velice rádi, že třídíte odpad, ale prosíme všechny, aby plastový a papírový odpad, především PET lahve, důsledně sešlapávali, kartonové krabice skládali. Nesešlapané lahve zaplní rychle kontejner.

Sešlapávaní, mačkání těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů, se do kontejneru vejde cca 4x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.

Udržujte kolem odpadových nádob pořádek! Pozor firma AVE neodváží předměty uložené mimo kontejnery. Pokud tedy občan odloží odpad mimo sběrné místo např.vedle kontejneru, vytváří černou skládku. Jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu.

Informace z minulých let:

V letech 2015

1.  Sazba poplatku činila 600,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2. Sazba poplatku činila 300.- Kč pro dítě od 6 do 15 let věku k 1.1.2015.
3.  Sazba poplatku činila 600,- Kč na rok pro rekreační objekt.

V letech 2013 – 2014

1.  Sazba poplatku činila 400,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2.  Sazba poplatku činila 600,- Kč na rok pro rekreační objekt.

V letech 2008 – 2012
1.  Sazba poplatku činila 350,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2.  Sazba poplatku činila 480,- Kč na rok pro rekreační objekt.

V letech 2002 – 2007
1.  Sazba poplatku činila xxx,- Kč na rok pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci.
2.  Sazba poplatku činila xxx,- Kč na rok pro rekreační objekt.