Sazba poplatku:

  • za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč
  • za občana mladšího 15 let se poplatek nevybírá

Povinnosti občana k ohlašovně (obecnímu úřadu)

  •  hlásí změnu místa trvalého pobytu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
  • přihlašuje se do objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, k tomu účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným nebo evidenčním
  • je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o … (celý dokument v příloze)
Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje Městský úřad Čáslav.

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page