Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.

Vodné vybírá obec Vrdy na fakturu nebo v hotovosti.

Pro rok 2017 ZO VRDY schvaluje usnesení č. ?/2017 ze dne ??.??.201? cenu vodného na 43 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% . CELKEM s DPH 49,45 Kč / 1m3

poplatky-vodne

Odečty vody probíhají 2x za rok od konce května do konce června a od konce listopadu do konce prosince. Naši pracovníci obchází v tomto období vaše domácnosti. Vyhlašujeme místním rozhlasem den a hodinu odečtů. Pokud nebudete přítomni, vyvěste stav vašeho vodoměru na viditelném místě. Nebo stavy vodoměrů můžete posílat emailem na adresu: vhs@obecvrdy.cz

Žádáme občany Vinař a Vinice, aby nám stav svého vodoměru sdělili:

  • telefonicky – 327 396 197 nebo 734 757 776
  • sms – 734 757 776
  • emailem – vhs@obecvrdy.cz

Podrobné informace o kvalitě pitné vody (rozbor vody) ze dne 21. 3. 2014 naleznete zde.

Informace z minulých let:

V roce 2017 byla cena vodného 43 Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 49,45 Kč ) a stočného 29,20 Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 33,58 Kč ).
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% .

V roce 2016 byla cena vodného 37,78 Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 43,45 Kč ) a stočného 28,59 Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 32,88 Kč ).
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% .

V roce 2015 údaje nejsou dostupné.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% .

V roce 2014 byla cena vodného 36,16 Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 41,58 Kč ) a stočného 27,27 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% .

V roce 2013 byla cena vodného 34,78 Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 40,00 Kč ) a stočného 17,08 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% .

V roce 2012 byla cena vodného 32,20 Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 36,71 Kč ) a stočného 15,55 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 14% .

V roce 2011 byla cena vodného 28,- Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 30,80 Kč ) a stočného 13,50 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 10% .

V roce 2010 byla cena vodného 28,-Kč/1 m3 bez DPH ( s DPH 30,52 Kč ) a stočného 13,50 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 9% .

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page