Poplatky je možné hradit každou středu na Obecním úřadě ve Vinařích od 18:00 do 19:00 hodin.
Sazba poplatku: Poplatek činí ročně 100,- Kč,  a to za  každého  psa  téhož vlastníka. Splatnost poplatku: do 31.3.2017

poplatky-pes

Poplatek ze psů platí vlastníci psů (fyzické a právnické osoby), kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce, a to ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

Informace z minulých let:

V letech 1999 – 2014 poplatek činil ročně 50,- Kč,  a to za  každého  psa  téhož vlastníka.