Rozsah povodní nemá v naší historii takřka obdobu.