V roce 2006  došlo na přelomu března a dubna k povodni na velké části území ČR. Tato událost postihla i nás.