povoden
povoden1

  • Název měřící stanice – Žleby
  • Kategorie – A
  • Povodí III. řádu – 1-03-05 Doubrava
  • Obec s rozšířenou působností – Čáslav
  • Provozovatel – ČHMÚ Hradec Králové

 

 

Český hydrometeorologický ústav průtoky na řece ZDE.