Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Vinaře přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2013.

Děkujeme občanům za jejich důvěru a za spolupráci.