Program zasedání zastupitelstva obce Vinaře,
které se koná dne 16. 6. 2010 od 19 hodin v místnosti obecního úřadu.

Program:

1.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Krajským úřadem.
2.Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.  

Petr Pospíšil – starosta

Vyvěšeno: 9. 06. 2010          Sejmuto:   17. 06. 2010