Program zasedání zastupitelstva obce Vinaře,
které se koná dne 6. 10. 2010 od 19 hodin v místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Návrh na schválení Smlouvy č. 2846/OŽP/2010.
2. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
3. Projednání žádosti šipkového týmu „Hospůdka na Vinici“ o finanční příspěvek na sezonu 2010/2011.
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru.

Petr Pospíšil – starosta

Vyvěšeno:  29. 09. 2010          Sejmuto: 07. 10. 2010