Stavební úřad Žleby, rozhodnutí o změně využití území.
Pozemky 77/16 a 77/17, oddělené z pozemku 77/1 v k.ú. Vinaře – vedené jako lesní pozemek.
Určení nového využití pozemků 77/16 (o výměře 111 m2) a 77/17 (o výměře 88 m2) : ostatní plocha.

Vyvěšeno: 6.12.2012                                          Sejmuto:   21.12.2012