Příjmy: 2 212 500,- Kč
Výdaje: 2 212 500,- Kč

Rozpočet schválen ZO dne 22.12.2010 – č.j. 11 / 2010 – 1

Vyhotovil:  Ing. Vlastimil Hart
Starosta obce:  Petr Pospíšil

Vyvěšeno: 3.12.2010     Sejmuto: 21.12.2010

Přílohy: