Nebyl zastupitelstvem projednán ani schválen.

Lukáš Záruba – starosta.