Usnesení č.10/5-2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017 .