Usnesení č.2/6-2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017 .