schválen ZO dne 14.11.2012 – usnesením č. 8/2012-6

Vyhotovil:  Jan Gerenda
Starosta obce:  Ing. Josef Čížek

Vyvěšeno: 21.11.2012     Sejmuto: 21.12.2012

Přílohy: