Články a dokumenty

Vinaře čekají v květnu nové volby

Obec Vinaře čekají nové volby do obecního zastupitelstva. Všichni členové zastupitelstva obce ve složení Jiří Vavřina, Jiří Behůl, Karel Bárta a Roman Šulc totiž koncem roku minulého roku rezignovali. Rezignoval i starosta obce Lukáš Záruba, který svou funkci zastával od 15. července roku 2015.

Situace v obecním zastupitelstvu byla ale komplikovaná právě už od poloviny roku 2015, kdy na svou funkci rezignoval tehdejší starosta Vinař Jan Gerenda. „Rezignoval jsem z časových důvodů. Zároveň jsem podnikal a s výkonem funkce starosty obce to nešlo skloubit,“ uvedl k důvodům své rezignace.

Jeho kroky však tehdy následovala místostarostka obce Eva Hartová, která písemně oznámila svou rezignaci na funkci místostarostky obce ke dni 6.července 2015.

Tím to však s rezignacemi v obecním zastupitelstvu Vinař neskončilo. Na funkci předsedy kontrolního výboru rezignoval v polovině loňského roku Pavel Růžička a odstoupil ze zastupitelstva. Náhradník Slavomír Ksandr po Růžičkově rezignaci mandát zastupitele nepřijal.

Další z náhradníků Roman Šulc se ale vyjádřil až o několik týdnů později, čímž navodil nestandardní situaci, kterou řešilo i ministerstvo vnitra. Slib zastupitele obce nakonec složil 7. srpna 2016. I tak by však počet zastupitelů příliš nízký, což bylo podle slov bývalého starosty Jana Gerendy hlavním důvodem pro rezignaci celého zastupitelstva. Důvody rezignace starosty Lukáše Záruby nejsou známy a ani se jej nepodařilo kontaktovat.

Obec vede správce
Správcem obce byl ministrem vnitra od 1. února jmenován Josef Novosad, který svou funkci bude zastávat až do prvního ustavujícího zasedání nových zastupitelů po volbách. Ty se budou konat 20. Května.

Na Městském úřadě v Čáslavi už lze pro nadcházející volby podávat kandidátní listiny. Ty je třeba spolu s prohlášením kandidátů odevzdat nejpozději do 15. března do 16. hodiny.

Městský úřad v Čáslavi zároveň převzal přenesenou působnost státní správy. To znamená, že obyvatelé Vinař zde mohou vyřizovat veškeré administrativní věci spojené například s evidencí obyvatel a podobně. V obci bylo zároveň vyhlášeno rozpočtové provizorium, díky němuž lze v obci realizovat jen výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu obce a investiční výdaje jsou omezené jen na ty akce, které již byly započaty. Nelze tak například žádat o jakékoliv dotace.

Autor: Hana Kratochvílová (7.3.2017)
Zdroj: http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/vinare-cekaji-v-kvetnu-nove-volby-20170307.html

Vypouštění odpadních vod do kanalizace

Co nepatří do kanalizace.

První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu odpadní vody, které je možné vypouštět do kanalizace, určuje vždy příslušný kanalizační řád (KŘ).
KŘ současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o:

 • biologický odpad  jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
 • chemikálie a další nebezpečné látky
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje a další ropné látky
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • stavební hmoty
 • léky

O výše uvedených látkách pojednává §39 zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
Výše popsané způsoby likvidace zakázaných látek způsobují závažné problémy při procesu čištění odpadních vod na ČOV Vinaře.

2012kanalizace09 2012kanalizace08 2012kanalizace11 2012kanalizace10 2012kanalizace15


Právní normy

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

celý článek …

Šipkaři z Vinice bodovali.

2012-sipkariJeden ze zápasů týmů 2. ligy H Prahy a Středočeského kraje Unie šipkových organizací (UŠO) se odehrával v sobotu 10. března. Nastoupili vněm domácí šipkaři Tipsport-bar U Dvou bláznů Vrdy proti hostujícímu týmu Hospůdka na Vinici. Vrdováci nakonec podlehli Viničákům 8:10. Hrálo se systémem 501 DO (double out) na dva vítězné legy. celý článek …

Hodnocení roku 2011 pro OBZORY Kutnohorska.

obzory-kutnohorskaV závěru roku 2011 jsme položili dvě otázky starostům (starostkám) měst a obcí našeho regionu: VINAŘE

Jak hodnotíte uplynulý rok?

Rok 2011 se ve Vinařích se od okolních obcí velmi odlišoval. V únoru došlo k tomu, že tři ze sedmi zastupitelů se vzdali svých mandátů a tak v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích bylo nutno vyhlásit nové volby. Ty se uskutečnily 2. 7. 2011 a 20. července byli zvoleni noví zastupitelé obce. Ve svých funkcích se museli velmi rychle zorientovat, celý článek …

Jak správně třídit odpad v obci.

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné.

Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad. V našich obcích to jsou

Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech a dodržujte uvedené pokyny.

celý článek …

Občan a územní plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje zpracovalo informační brožuru „Občan a územní plánování„. Materiál si klade za cíl přiblížit občanům jejich práva a povinnosti v oblasti územního plánování.
I. Co je dobré vědět ?

Orientace v pojmech stavebního zákona.
Informace o některých ustanoveních stavebního zákona a navazujících prováděcích vyhlášek.

II. Proč se mám zajímat o územní plánování ?

Kdy se setkám s územním plánováním. Chci koupit nemovitost. Chci stavět. Chci ovlivňovat své okolí.
Co je územní plánování, jaké jsou jeho možnosti. Nástroje územního plánování.
Zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, územní studie.
Územní řízení.

celý článek …

Vinaře hlásí: II. etapa kanalizace je dokončena.

ImageKoncem ledna letošního roku vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Čáslavi rozhodnutí, kterým je povoleno užívání zbylé části vodního díla Odkanalizování obce Vinaře – Vinice II. etapa v celkové délce realizovaného kanalizačního potrubí 2 469,8 metru. Tím je kompletně dokončena i celá stavba odkanalizovaní obce Vinaře – Vinice. Vlastníkem je obec, provozovatelem VHS Benešov, spol. s r.o.

Celé dílo bylo započato v roce 2006 a obě etapy si dohromady vyžádaly náklady ve výši 32 780 591 Kč. V I. etapě 22 298 591 Kč (z toho dotace od Ministerstva financí 14 038 000 Kč, z obecního rozpočtu 1 760 591 Kč a úvěr 6,5 mil Kč), ve II. 2010kanalizace04etapě 10 482 000 Kč (dotace od Ministerstva zemědělství a krajského úřadu 6 458 700 Kč, z obecního rozpočtu 2 823 300 Kč a na přípojky ještě další 1 200 000 Kč).

Vinaře se tak zařadily mezi obce, v nichž nechybí žádný z parametrů života v XXI.století: Občané i firmy mají k dispozici vodu, plyn i kanalizaci. Nějaké další větší akce samozřejmě budou teď muset počkat, dokud nebude splacen úvěr.

OBZORY Kutnohorska, číslo 7 (vyšlo 15.02.2011)

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od r.1869

Statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 534544 – Vinaře.

Historické údaje o počtu domů a obyvatel v letech jednotlivých cenzů odpovídají dobové metodice a výběru dat pro zveřejnění v příslušném lexikonu obcí (seznamu míst). Z toho vyplývají také některá vybočení z časových řad.

celý článek …

Přílohy:

404 Not Found

Not Found

The requested URL /lista2.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.9 (Fedora) Server at seo-lista.tadymasdarek.cz Port 80