Povodně

Řeka Doubrava

povoden
povoden1

  • Název měřící stanice – Žleby
  • Kategorie – A
  • Povodí III. řádu – 1-03-05 Doubrava
  • Obec s rozšířenou působností – Čáslav
  • Provozovatel – ČHMÚ Hradec Králové

 

 

Český hydrometeorologický ústav průtoky na řece ZDE.

Povodně v roce 2010

Letošní povodeň je podle dostupných informací velice rychlá. Ráno v devět hodin byla hladina Doubravy ve výšce 95 cm, v půl druhé odpoledne pak dosáhla hladina řeky 240 centimetrů.

Povodně v roce 2006

V roce 2006  došlo na přelomu března a dubna k povodni na velké části území ČR. Tato událost postihla i nás.

Povodně v roce 2003

Rozsah povodní nemá v naší historii takřka obdobu.