Lesní hospodářství

Oblast lesního hospodářského celku (LHC) Vinaře o výměře 17,06 ha je soubor všech pozemků určený k plnění funkcí lesa – lesních pozemků a jiných pozemků sloužících lesnímu hospodářství v evidenci majetku obce Vinaře rozkládající se na katastrálních územích Vinaře.

Pravidla OU pro povolování kácení dřevin.

Problematika ochrany dřevin a povolování kácení má svoje pravidla podle platné legislativy.

Kácení dřevin lze chápat jako odstranění dřeviny odříznutím její nadzemní části, které znemožní její další růst. Za kácení se nepovažuje ořez korun stromu nebo keřových porostu. Ovšem nadměrný ořez dřevin může znamenat poškozování a ničení dřevin, což je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Za nedovolený zásah hrozí postih (pokuta) dle zákona.

celý článek …

Ostatní zeleň

Povolení v roce 2013

Jméno Datum žádosti Datum ukončení
Sobotka Roman 02.01.2013 žádost zrušena
Plšková Ivana 13.02.2013
Veselá Jiřina 06.03.2013 20.03.2013
Jareš Miloslav 21.11.2012 10.04.2013
Kořínek Jaroslav 22.10.2013 13.11.2013

celý článek …

Kácení dřevin v lese (čištění lesa)

Povolení v roce 2014

Jméno Datum žádosti Zápis a usnesení ZO Parcela číslo Datum ukončení
Šmahel Petr 15.01.2014  ZO č. 1/2014 bod č. 3

 

Povolení v roce 2013

Jméno Datum žádosti Zápis a usnesení ZO Datum ukončení
Šmahel Petr 09.01.2013 03.04.2013
Vavřina Jiří 06.03.2013 29.05.2013
Vraný Zdeněk 27.03.2013 03.04.2013
Kopaňák Stanislav 24.04.2013 28.08.2013
Gerenda Jan 02.05.2013 12.06.2013
Záruba Lukáš 02.05.2013  03.07.2013
Břeň František 06.11.2013
Růžička Pavel 31.07.2013
Slavíková Věra 04.12.2013  ZO č. 10/2013 bod č. 8
Hartová Eva 18.12.2013  ZO č. 10/2013 bod č. 8
Jiří Vavřina 30.12.2013  ZO č. 11/2013 bod č. 4
Miloš Břeň  30.12.2013  ZO č. 11/2013 bod č. 4

celý článek …

Lesní hospodářství

Oblast lesního hospodářského celku (LHC) Vinaře o výměře 17,06 ha je soubor všech pozemků určený k plnění funkcí lesa – lesních pozemků a jiných pozemků sloužících lesnímu hospodářství v evidenci majetku obce Vinaře rozkládající se na katastrálních územích Vinaře.

Kategorizace lesa:

  • les ochranný
  • les zvláštního určení
  • les hospodářský

Problematika ochrany dřevin a povolování kácení má svoje pravidla podle platné legislativy.

Kácení dřevin lze chápat jako odstranění dřeviny odříznutím její nadzemní části, které znemožní její další růst. Za kácení se nepovažuje ořez korun stromu nebo keřových porostu. Ovšem nadměrný ořez dřevin může znamenat poškozování a ničení dřevin, což je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Za nedovolený zásah hrozí postih (pokuta) dle zákona.

  • Pravidla OU pro povolování kácení dřevin naleznete ZDE.
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les naleznete ZDE.