Zpracování programu rozvoje Obce Vinaře na období 2018-2024.

Obec Vinaře doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná. Zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec Vinaře důležité zejména z důvodu:

  • potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce;
  • zvýšení efektivity realizace rozvojových aktivit;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;
  • potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;
  • potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky;
  • zajištění zpětné vazby o vykonávaných činnostech.

V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které
se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce a z důvodů výše
uvedených zpracuje obec Vinaře vlastní program rozvoje obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického plánu Obce Vinaře usnesením č. 13/6-2017.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page