Pravidla a směrnice

Pravidla OU pro povolování kácení dřevin.

Problematika ochrany dřevin a povolování kácení má svoje pravidla podle platné legislativy.

Kácení dřevin lze chápat jako odstranění dřeviny odříznutím její nadzemní části, které znemožní její další růst. Za kácení se nepovažuje ořez korun stromu nebo keřových porostu. Ovšem nadměrný ořez dřevin může znamenat poškozování a ničení dřevin, což je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Za nedovolený zásah hrozí postih (pokuta) dle zákona.

celý článek …

Způsob zpracování účetnictví

Směrnice obce – způsob zpracování účetnictví.

  1. 0bec Vinaře sídlo obecního úřadu: Vinaře 44 286 01 Čáslav
  2. Směrnici zpracoval: Lenka Hypešová, hospodářka obce
  3. Starosta obce: Ing. Josef Čížek
  4. Směrnice byla schválena zastupitelstvem obce, zápis č.10/2011
  5. Účinnost směrnice od 1.1.2012
  6. Tato směrnice se vztahuje na starostu obce, místostarostu, pracovníky na vedlejší pracovní poměr, pracovníky pracující příležitostně
  7. Pracovní odpovědnost za dodržování směrnice: starosta obce, hospodářka

celý článek …