ČSÚ – základní informace ke sčítání lidu, domů a  bytů 2011 ke dni 26.3.2011. 

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno: 23.2.2011                                Sejmuto: 27.3.2011