Dlouhodobý majetek

Tato směrnice upravuje způsob a organizaci pořizování, evidence a odpisování dlouhodobého
majetku. Směrnice dále upravuje ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance obce Vinaře, členy orgánu obce.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page