Užívat hrobové místo (hrob, hrobku, urnové nebo epitafní místo) je možno pouze v souladu s Řádem pohřebiště a na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi nájemcem a vlastníkem pohřebiště.

Současná platnost smlouv o nájmu z hrobového místa je na dobu od 1.1.2004 do 31.12.2013

V souladu se zákonem 256/2001 Sb., o pohřebnictví se budou v letošním roce prodlužovat nájmy hrobových míst.

Za účelem podepsání smlouvy o nájmu hrobového místa a zaplacení příslušné částky se dostavte na obecní úřad v úřední době (středa od 18.00 hodin) nebo nás kontaktujte na e-mail ou@vinare.cz