Obec Vrdy zastoupená starostou obce podala dne 23.3.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby “ Tlaková kanalizační přípojka pro čp. 41, Vrdy – Pod Vinicí“.

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno: 21.3.2011                                                             Svěšeno : 25.4.2011