Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písmo g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstraněni a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distnbuce, a.s.

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGATAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

wwww.cezdistribuce.cz

Vyvěšeno: 26.09.2012                                               Svěšeno: 15.11.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page