Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písmo g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstraněni a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distnbuce, a.s.

wwww.cezdistribuce.cz

Vyvěšeno: 12.10.2011                                               Svěšeno: 31.12.2011