Zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky se mimo jiné mění struktura Finanční správy v České republice. Namísto současných 199 finančních úřadů dojde ke vzniku 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a působností pro celý kraj. Současné finanční úřady se stanou územními pracovišti příslušných krajských finančních úřadů.

Od 1. 1. 2013 dochází k zásadní změně v místní příslušnosti při správě daně z nemovitostí. Pro stanovení místně příslušného správce daně již nebude rozhodující místo nemovitosti, ale adresa místa bydliště či sídla poplatníka v kraji. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, budou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka, který bude uložen na jednom spravujícím územním pracovišti příslušného finančního úřadu.  U majitelů nemovitostí, kteří mají bydliště v příslušném kraji, bude spis daně z nemovitostí uložen na územním pracovišti v místě bydliště nebo sídla firmy.  Pokud majitel nemovitostí bydlí či sídlí mimo kraj, kde se nemovitost nachází, bude jeho spis uložen na územním pracovišti podle metodiky zpracované Generálním finančním ředitelstvím a tento klíč k určení místní příslušnosti je zveřejněn v informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitostí, které jsou k dispozici na každém obecním či městském úřadě, na každém finančním úřadě, územním pracovišti nebo na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství.

Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je provedeno automaticky z moci úřední. Nedochází-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka.

POZOR – od 1.1.2013 dochází ke změně bankovních účtů pro úhradu daní.
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16801.html?year=0

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print