Zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky se mimo jiné mění struktura Finanční správy v České republice. Namísto současných 199 finančních úřadů dojde ke vzniku 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a působností pro celý kraj. Současné finanční úřady se stanou územními pracovišti příslušných krajských finančních úřadů.

Od 1. 1. 2013 dochází k zásadní změně v místní příslušnosti při správě daně z nemovitostí. Pro stanovení místně příslušného správce daně již nebude rozhodující místo nemovitosti, ale adresa místa bydliště či sídla poplatníka v kraji. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, budou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka, který bude uložen na jednom spravujícím územním pracovišti příslušného finančního úřadu.  U majitelů nemovitostí, kteří mají bydliště v příslušném kraji, bude spis daně z nemovitostí uložen na územním pracovišti v místě bydliště nebo sídla firmy.  Pokud majitel nemovitostí bydlí či sídlí mimo kraj, kde se nemovitost nachází, bude jeho spis uložen na územním pracovišti podle metodiky zpracované Generálním finančním ředitelstvím a tento klíč k určení místní příslušnosti je zveřejněn v informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitostí, které jsou k dispozici na každém obecním či městském úřadě, na každém finančním úřadě, územním pracovišti nebo na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství.

Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je provedeno automaticky z moci úřední. Nedochází-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka.

POZOR – od 1.1.2013 dochází ke změně bankovních účtů pro úhradu daní.
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16801.html?year=0

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page