Z úřadu

Podobné kategorie

Z úřadu
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
VyvěšeníNázev dokumentuVystavovatelSejmutíStažení
17.11.2017Rozpočtové opatření č.4/2017

Rozpočtové opatřeni naleznete ZDE

OU Vinaře
16.11.2017Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Bylo zahájeno vodoprávní řízení o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „VRDY – dokončení vodohospodářské infrastruktury obce“, podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb. a § 115 zákona č. 183/2006 Sb.

Vzhledem k povaze věci a rozsahu vodního díla Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí stanovuje ústní jednání v dané věci na den 21.11.2017 v 9:00 hodin v kanceláří Obecního úřadu ve Vrdech.

OU Vrdy16.12.2017Stáhnout
16.11.2017Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu naleznete ZDE

OU Vinaře
27.10.2017Termíny svozu BIO odpadu
OU Vinaře08.12.2017Stáhnout
26.10.2017Rozpočtové opatření č.3/2017

Rozpočtové opatřeni naleznete ZDE

OU Vinaře
06.10.2017Rozpočtové opatření č.2/2017

Rozpočtové opatřeni naleznete ZDE

OU Vinaře
30.8.2017Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatřeni naleznete ZDE

OU Vinaře
01.8.2017Tříděný odpad – svozové dny 2017
OU Vinaře31.12.2017Stáhnout
12.7.2017Rozpočet na rok 2017 – zveřejněn mezi rozpočty

www.vinare.cz/rozpocet-na-rok-2017/

OU Vinaře
22.6.2017Návrh rozpočtu na rok 2017
OU VinařeStáhnout
30.5.2017Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2016

Zastupitelstvo obce Vinaře schválilo návrh závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016, na svém zasedání č.1/2017 dne 14.6.2017, s výhradou. Zároveň přijala nápravná opatření tak, aby se nedostatky, uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření napravily a neopakovaly.
Závěrečný účet OU Vinaře 2016

OU Vinaře31.12.2017Stáhnout