Ze státní správy

Podobné kategorie

Ze státní správy
                                                                                                                       
VyvěšeníNázev dokumentuVystavovatelSejmutíStažení
27.10.2017Nabídka pozemků k pronájmu

Parcela 800 a 802

Státní pozemkový úřad30.11.2017Stáhnout
24.9.2017Kotlíková dotace

Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019

Krajský úřad Středočeského kraje29.6.2018Stáhnout
12.9.2017Výzva vlastníkům nemovitostí aktualizovaná k 1.8. 2017

www.vinare.cz/rubrika/informace-obcanum/vyzva-vlastnikum-nemovitosti/

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25.8.2017Výzva k hlášení erozních událostí

Naše značka: SPU 386399/2017

Státní pozemkový úřad25.11.2017Stáhnout