Zápis a usnesení vyvěšeno 23. 1. 2013 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

Program:

  1. Změny v složení zastupitelstva
  2. Výroční zpráva 2012
  3. J. Kovanda – žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
  4. P. Kabešová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
  5. P. Hoffmanová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 77/1 v KÚ Vinaře
  6. Záměr zastupítelstva pokácet některé stromy na obecních pozemcích
  7. Oprava prostoru před místním hřbitovem
  8. Zřízení běžného účtu u ČNB
  9. Stížnost na zanedbání zvěře
  10. Různé

   Vyvěšeno: 30.1.2013                                            Sejmuto: 14.2.2013