Zápis a usnesení vyvěšeno 27. 2. 2013 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

Program:

  1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
  2. Inventarizační zpráva za rok 2012
  3. Odměna pro starostu
  4. Čarodějnice 2013
  5. Kácení dřevin v obci
  6. Různé

   Vyvěšeno: 8.3.2013                                            Sejmuto: 25.3.2013