Zápis a usnesení vyvěšeno 26. 9. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

Program:

  1. Rozpočtové opatření Č. 3 za rok 2012.
  2. Přístup k přečerpávací stanici na Vinici.
  3. Místní komunikace na Vinici.
  4. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
  5. Různé.

   Vyvěšeno: 3.10.2012                                            Sejmuto: 18.10.2012